The design

ออกแบบโดยอาจารย์จุลทัศน์ กิตติบุตร ศิลปินแห่งชาติ

เป็นการออกแบบที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เพื่อรับทุกสัมผัสของมนต์เสน่ห์เมืองเหนือ มีการตกแต่งแบบบ้านเก่าประยุกต์ที่มีความเรียบง่ายแต่สะท้อนเอกลักษณ์ของพลังแห่งความขลังแบบล้านนา